یادداشتی از برادر بسیجی علیرضا عظیمی
اشرافیت یمن به باب‌المندب اهمیت ویژه‌ای به کشور یمن بخشیده است. کنترل حوثی‌ها باعث می‌شودتا رژیم صهیونیستی از طریق دریای سرخ به اقیانوس هند دسترسی پیدا نکند، مانع دسترسی زیر دریایی‌های رژیم صهیونیستی به خلیج فارس می‌شود.
سازمان بسیج حقوقدانان آذربایجان غربی
شورای امنیت براساس مصالح سیاسی و بدون معیار تصمیم می‌گیرد و این ضعف ساختارهای حقوق بین الملل است.