یادداشتی از برادر بسیجی علیرضا عظیمی
اشرافیت یمن به باب‌المندب اهمیت ویژه‌ای به کشور یمن بخشیده است. کنترل حوثی‌ها باعث می‌شودتا رژیم صهیونیستی از طریق دریای سرخ به اقیانوس هند دسترسی پیدا نکند، مانع دسترسی زیر دریایی‌های رژیم صهیونیستی به خلیج فارس می‌شود.