یادداشتی از خواهر بسیجی پریناز نصیری

موصی له وموصی به

موصی له کسی است که به وسیله وصیت تملیکی مالی برای او واگذار می شود

شرایط وچگونگی تملک مال به موصی له به شرح ذیل می باشد ,یک :موصی له باید در حین وصیت موجود باشد  یعنی موصی له در در زمانی که موصی وصیت می کند وجود داشته باشد زیرا وصیت برمعدوم صحیح نیست  وصیت زمانی صحیح است که موصی له باید در زمان فوت موصی حضور داشته باشد .ماده ۸۵۰ق.م میگوید موصی له باید موجود باشد تا بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است . دو: حمل می تواند از وصیت برخودار شود که انهم در وضعیت به خصوصی همراه است که طبق ماده ۹۵۷ق.م ارث زمانی محقق می شود که از حقوق مدنی برگرفته شده مشروط براینکه زنده به دنیا آمده باشد . واگر موصی له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت برعهده  نماینده وقام مقام او می باشد وبرطبق ماده در حمل باید به دو امر توجه داشت الف: موجود بودن حمل درحین وصیت ب:زنده متولد شدن حمل ماده ۸۷۵ شرط وراث زنده بودن درحین فوت مورث  است واگر حملی باشد در صورتی  ارث می برد که  نطفه او حین الفوت منعقد بوده وزنده هم متولد شده  واگر چه فورا پس از تولد بمیرد ج: سقط جنین: طبق ماده ۸۵۲ ق.م اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی به به ورثه او می رسد  د:موصی له متعدد باشد:  طبق ماده ۸۵۳اگر موصی له متعدد ومحصور باشند  موصی به بین آنها بالسویه تقسیم می شود واگرغیر محصوره باشند بالسویه تقسیم نمی شود ونمی توان سهام مساوی دادبه آنها چون سهام آنها ناقص میشود. ز:طبق ماده۸۲۶ ق.م موصی به مالی است که در شرایط  ذیل مورد وصیت قرار می گیرد.۱- مالیت ومنفعت عقلایی مشروع داشته باشد طبق ماده ۲۱۵ق. م مورد معامله باید مالیت داشته باشد ومتضمن ومنفعت عقلایی مشروعی باشد۲- نقل وانتقال را داشته باشد ۳-مالک ملک موصی باشد  طبق ماده ۸۲۶ ق.م وصیت تملیکی عبارت است از اینکه عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانا تملیک کند . ویکی از شرایط صحت وصیت تملیکی آن است  که موصی به ملک موصی باشد ۴-مورد وصیت باید متعلق به شخص ثالث نباشد.طبق ماده ۸۳۵ موصی باید نسبت به مورد وصیت جايزالتصرف باشد .

اموالی که می تواند مورد وصیت قرار گیرد عبارت است از :الف -عین موصی به ممکن است عین خارجی باشد مانند خانه - باغ واینکه مشاع یا مفروز باشد ب منفعت موصی به ممکن است به دیگری تعلق گرفته شود مانند باغ وزمین ج-  حق مالی که قابل نقل وانتقال است  میتوان آن را  به دیگری وصیت کرد د- ابراء مدیون  به عنوان مثال موصی در وصیت نامه خود بنویسد که فلان کس ده هزار ریال که مدیون می باشد پس از فوت من بری خواهد شد ز- فک ملک ممکن است موصی به وسیله وصیت مال معینی را به موصه له تملیک کند یا احتمال دارد مال از مالکیت موصی فک شود بدون اینکه موصی انتقال مالکیت را به کسی بکند.                                 

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.