شناسه : 27107
س., 09/14/2021 - 08:43
نویسنده : adminazgh
ابلاغیه

سازمان بسیج حقوقدانان استان آذربایجان غربی

ابلاغیه شماره 9022/13843/1 مورخه1400/6/16 خطاب به روسای حوزه های قضایی استان ، دادستان های حوزه قضایی،روسای دادگاه های بخش استان

همانطوریکه مستحضرید براساس ماده203 قانون استخدامی سپاه پاسداران دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ، ایثارگران، کارشناسان این دفاتر می توانند به عنوان وکیل به افراد واجد شرایط ارائه خدمت حقوقی و قضایی نمایند بنابراین لازم است موارد ذیل به تمامی همکاران محترم قضایی و اداری ابلاغ و برای رعایت آن ها نظارت فرمایید .
 1 . بر اساس ایین نامه اجرایی ماده 203 قانون استخدامی سپاه پاسداران و خود ماده مذکور احراز واجد شرایط نماید بودن یا نبودن با دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران بوده و مراجع قضایی با ارائه معرفی نامه توسط کارشناسان این دفاتر مکلف به پذیرش آ ن ها بوده و نمی توانند دلیل واجد شرایط را درخواست به لحاظ عدم ارائه دلیل واجد شرایط بودن درخواست آن ها را رد نماید. 
 2 . بر اساس تبصره ماده 4 قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1371/10/1 کارشناسان دفاتر حمایت حقوقی و قضای ایثارگران  بدون داشتن پروانه وکالت می توانند در تمام مراحل دادرسی به عنوان وکیل با ارائه معرفی نامه از افراد واجد شرایط دخالت نمایند 
 3 . بر اساس مواد 10963 آیین نامه اجرایی ماده 203 قانون استخدامی سپاه پاسداران کارشناسان دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران با ارائه وکالت نامه از افراد واجد شرایط از تکالیف و اختیارات وکیل برخوردار می باشند 
 4 . تمامی مراجع قضایی با ارائه معرفی نامه از دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران یا ارائه وکالت نامه از سوی کارشناسان این دفاتر از افراد واجد شرایط مکلف به قبول و ثبت معرفی نامه وکالت نامه یا لوایح تقدیمی ان ها می باشد .


                                                                                    ناصر عتباتی

                                                رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی 

 
                                                                                                   

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید