شناسه : 26817
س., 07/20/2021 - 08:57
نویسنده : adminazgh

یادداشتی از برادر بسیجی عباس شیرمحمدی

طی سالهای اخیر به نظر می رسد قوه قضائیه در مسیرتحول و تعالی قرار گرفته است .

1- تدوام مقتدارانه این روند قطعا قوه قضائیه را به مطلوبیت های لازم قضائی سوق خواهد داد.

2- یقینا منشاء تمامی تحولات منابع انسانی توانمند ، کارآمد با نگاههای حق بین و دلهای مشتاق است که در سطوح مختلف قوه حاضر و نقش آفرینی می کنند.

3- قدر مسلم هرگونه  تحول و تعالی با تغییر و تقویت اجزا شکل میگرد. بدون قوت و استحکام آنها اساسا تحولی شکل نگرفته و یا بصورت شکلی و مقطعی محقق خواهد شد.

4- سیاست های کلان ، قوانین جامع ، ساختار متناسب، قضات صالح خبره و مسلط ، مدیریت مجتمع های قضائی ، اعتبار قضائی از جمله آنهاست که باید هرگز از آنها غافل نشد.

5- اطلاعات برگشتی توسط آحاد مردم ، نقد نظر اندیشمندان به منظور دسترسی به سوء جریانات در فرآیندهای دادرسی به موقع و با دقت شنیده و با اهتمام ویژه تا حصول نتیجه  پیگیری شود.

6- از ذهنیت و قضاوت های عمومی مردم به سادگی عبور نکرده و آنها را با کار کارشناسی تمام عیار به سرانجام مطلوب برسانیم .

7- ضمن توجه به مسائل و نیازمندیهای روزمره از پرداختن به مسائل اساسی اطاله دادرسی، اتقان آرا ، اعتبار اسناد رسمی ،تجمیع کانون ها ی وکلا  توسط مسئولین طرازاول قوه و به تبع آن در استانها و شهرستانها غفلت نگردد.

8- پرهیز از نشست ها ، همایش ها ، نمایش ها ، ستایش ها غیر مفید که جز اتلاف وقت و هزینه بدبینی نتایج دیگری نداشته و از این به بعد هم نخواهد داشت .

9- برخوردهای روشن ، قاطع با عوامل زمینه ساز فساد و تباهی که احیانا ریشه در داخل قوه قضائیه داشته به گونه ای که عبرت آمیز باشد. چرا که نظام قضائی ما را حتی در حد محدود با خدشه مواجه می نماید.

10- به میزانی که اهداف والای نظام قضائی در راستای عدالت و احقاق حق محقق شود میتوانیم ادعا کنیم که نظام قضائی موفق بوده، چرا که بدون تردید عدالت قضائی و اجرای آن منوط به داشتن یک نظام قوی دادرسی است . که نیاز های امروز جامعه و پیچیدگی های مسائل مبتلا به اعم از حقوقی و قضائی پاسخگو باشد.

 

 

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید