شناسه : 26202
د., 04/05/2021 - 10:19
نویسنده : adminazgh
بررسی فقهی،حقوقی تدلیس در عقد نکاح

یادداشتی از خواهر بسیجی نسیم عمرانی

در اصطلاح حقوقی تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله بشود . به عبارتی دیگر پوشاندن عیبی در مال یا اینکه صفت یا امتیاز یا کمالی غیر واقعی در شخص یا در مال می باشد .

بررسی فقهی،حقوقی تدلیس در عقد نکاح 
واژه تدلیس در لغت به معنی فریب دادن ، پنهان کردن ، تاریک ساختن است . 
 در اصطلاح حقوقی تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله بشود . به عبارتی دیگر پوشاندن عیبی در مال یا اینکه صفت یا امتیاز یا کمالی غیر واقعی در شخص یا در مال می باشد . 
اما گاهی این پیوند مقدس بنابه دلایل که پیش می آید نا موفق خواهد بود از جمله دلایل می توان به تدلیس یکی از طرفین یا هر دوی آنها و حتی شخص ثالث در عقد نکاح اشاره نمود . فقها در این زمینه آرا متفاوتی دارند که به دو دسته می توان آن ها را تقسیم کرد :
1 . قائلین به بطلان نکاح در صورت تدلیس در نکاح 2 . قائلین به صحت نکاح در صورت تدلیس در نکاح 
قائلین به بطلان در صورت تدلیس در نکاح : گروهی از فقها بر این باورند که در صورتی اگر در عقد نکاح تدلیس صورت بگیرد عقد باطل است .این گروه برای اثبات رای خود هیچ دلیلی را از قرآن و سنت ندارند و فقط دلیل اصلی آن ها این است که اعتماد و رضایت در نکاح به خاطر وجود صفات خاصی بوده است آن ها نکاح را بر بیع قیاس کرده و معتقدند از آنجا که اشتباه در بیع موجب بطلان معامله است پس در نکاح هم موجب بطلان معامله می شود . 
2 . قائلین به صحت نکاح در صورت تدلیس در نکاح : این دیدگاه نظر جمهور فقهای مسلمان است . در این گروه اعتقاد بر این است که اگر در عقد نکاح تدلیسی صورت بگیرد این امر موجب بطلان نکاح نمی گردد و عقد نکاح صحیح می باشد . برای ادعای اعتقاد خود چنین می گویند که در عقد به بیان صفت و نسب نیازی نیست اگر هم ذکر شوند حتی اگر عقد شروط به آنها باشد عقد صحیح می باشد علاوه بر این گفتگو ها عقد نکاح بسیار محکم تر می باشد که بخاطر پنهان کاری یک عیب یا نمایاندن صفتی باطل می گردد. 
 
 

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید