شناسه : 25779
چ., 01/20/2021 - 10:47
نویسنده : adminazgh
چیستی فساد و جدیت در مبارزه با فساد

نوشته های برادر بسیجی عباس شیرمحمدی

از چالش های مهم تمام حکومت ها در دنیای پیشرفته امروز فساد و مبارزه در ابعاد گوناگون با فساد و لایه های مختلف آن است .

چیستی فساد و جدیت در مبارزه با فساد 
1. از چالش های مهم تمام حکومت ها در دنیای پیشرفته امروز فساد و مبارزه در ابعاد گوناگون با فساد و لایه های مختلف آن است .
2 .گاهی فساد به قدری گسترش و عمق می یابد که نه هفت سر بلکه به اصطلاح هفتاد سر داشته و بعضا در رده های مختلف کسی از آن مصون نیست.
3 .فساد موریانه قدرت، اقتدار حکومت که از درون ستون های هر حکومتی را مضمحل و در هم میریزد. 
4 .قدرت های بزرگ در اثر فساد شکننده و روبه اضمحلال میروند. 
5 .در تعریف فساد نبایست در پیچ و خم تعاریف متعدد فلسفی و کلامی گرفتار امد به گونه ای به واسطه تعمیق و تدقیق صورت مسئله را از بین برد. 
6 .هر چند باید تعریفی جامع و مانع را ارائه و در تحقق ان سازو کار های مناسب را ایجاد و در عمل به ان ها اهتمام داشت.
7 .فساد در هر حوزه ای شکل بگیرد در صورت غفلت و عدم مبارزه همانند ویروس خانمان برانداز و گسترش می یابد.
8 .ریشه چالش های بزرگ در ادراک مفهوم فساد یا برداشت ها متناقض از آن است .
9. فساد زمانی وسعت و عمق می یابد که افرادی مصلحت جویانه در صدد توجیه ان برمی ایند. 
10. مبارزه با فساد در هر سطح و موقعیت بایست بدون ملاحظه صورت گیرد. 
11 .  مطالبه گران در این عرصه به ویژه گزارشگران فساد بایست همه جانبه مورد حمایت قانونی قرار گیرد.
 

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید