شناسه : 25778
چ., 01/20/2021 - 10:22
نویسنده : adminazgh
جلسه هم اندیشی برگزارشد.

سازمان بسیج حقوقدانان استان آذربایجان غربی

جلسه هم اندیشی با حضور اعضا در مورخه 99/10/30 در محل سازمان برگزار شد .


جلسه هم اندیشی برگزار شد 
جلسه هم اندیشی با حضور اعضا در مورخه 99/10/30 در محل سازمان برگزار شد 
جلسه هم اندیشی با حضور اعضا در مورخه 99/10/30در محل سازمان برگزار شد در این جلسه ابتدا خدمتگزار سازمان برادر بسیجی عباس شیرمحمدی ضمن تقدیر و تشکر از همکاری کلیه برادران در خصوص :

 
وضع قوانین متقن، قابل اجرا و کارآمد و جایگاه ویژه ی آن در قضاوت خوب و به تبع آن حکمرانی خوب تر همچنین قانون مبهم و غیر شفاف  و دشواری کار قاضی، و دردسر و گرفتاری های فزاینده اصحاب پرونده مطالبی به تفصیل بیان داشته سپس اعضا در خصوص کم و کیف آرا صادره توسط قضات ، نظریات مشورتی ، آرا وحدت رویه سطح تخصص قضات ، ترکیب پذیری آنها و نفوذ پذیری آنها با عوامل مختلف اطاله دادرسی ،  آرا صادره توسط قضات به صورت منطقی و شفاف از قوانین مرتبط اسناد و مدارک ابرازی ،مطالعه و دقت در محتویات پرونده ،نحوه وکالت و کارشناسی ها در پرونده نظرات خود را ارائه نمودند. 
 

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید