شناسه : 25762
د., 01/18/2021 - 11:53
نویسنده : adminazgh
احسان نیکوکاری سرمایه ای زوال ناپذیر

یادداشتی از برادر بسیجی فرامرز داداشی

احسان و نیکوکاری شیوه حیات مردمان واراسته ای که خدا و انسانیت را یاد نبردند .

احسان نیکوکاری سرمایه ای زوال ناپذیر 
1. احسان و نیکوکاری شیوه حیات مردمان واراسته ای که خدا و انسانیت را یاد نبردند .
2 .از نیاز های همیشگی محبت کردن و دیدن است لحظه احسان نیکوکاری لحظه تامین این نیاز است. 
3 .برآیند احساس ارزشمندی و توانمندی ، عزت نفس فردی است احساس نیکوکاری بخش از عزت نفس ماست .
4 . هم نوایی  مثبت و متعالی در گره گشایی و سبقت در نیکی ها ، فرهنگی است غنی که از ریشه و رفتار های متعالی سرچشمه می گیرد . 
5 .زمانی که فقر با احساس  توام گردید رفتار آدم تحقیرشده قابل پیش بینی نیست . 
6 .هرگونه ادای وظایف انسانی به مدد جویان مستمند آرامشی همراه با احساس شخصیت بروز می کند . 
7 .هر چند بستر هاباید به گونه ای فراهم گردد تا نیازمندان را به خود اکتکایی و رهایی از فقر سوق دهد . 
8. در کنار تامین نیازمند های خود ارزش قائل شدن به دیگران نیز لذت بخش خواهد بود. 
9 .در مواقعی راهنمایی و روشنگری ،توجه ، حمایت به دمی ، درهمی ، قلمی ، قدمی موثر و مفید است.    
10 .همدلی ، مهرورزی ، دلجویی موهبتی است الهی که از دیگران نصیب ما میشود .  
11. زندگی انسان فرصتی است نامعلوم که در ابعاد فردی و خانوادگی و اجتماعی ترسیم می شود . 
12. امید در زندگی یکی از دست مایه های اصلی برای تحقق اهداف و دستیابی به آرزو هاست  با امید رسیدن به اهداف هموار  میشود احساس تنهایی و ناامیدی اضظراب آور و استرس زا است با کمک به هم نوعان در رفع آن کوشا باشیم .

1 دیدگاه
adminazgh د., 02/08/2021 - 12:11

افزودن دیدگاه جدید