شناسه : 25472
د., 11/30/2020 - 13:07
نویسنده : adminazgh
نشست هم اندیشی برگزارشد.

سازمان بسیج حقوقدانان استان آذربایجان غربی

نشست هم اندیشی با حضور برخی از اعضای مجمع حقوقدانان با موضوع آسیب های اجتماعی در مورخ 99/9/8برگزارشد.

نشست هم اندیشی با حضور برخی از اعضای مجمع حقوقدانان با موضوع آسیب های اجتماعی در مورخ99/9/8برگزار شد.در این نشست خدمتگزار سازمان بسیج حقوقدانان برادر بسیجی عباس شیرمحمدی اظهار داشت اجتماعی شدن مبارزه با برخی آسیب های اجتماعی راهبرد اساسی برای مقابله با پدیده های شوم اجتماعی و چند وجهی است اجتماعی شدن مبارزه در این زمینه ها حاصل تجربه طولانی در آزمودن روش های گوناگون برای مواجه با اینگونه پدیده های اجتماعی است و هدف اصلی آن به کارگیری و بهره مندی از همه ظرفیت های اجتماعی برای مبارزه جدی با ابعاد گوناگون مسئله ، معضل یا بحران است به ویژه حضور تشکل های مردم نهاد که دارای مقبولیت ، مشروعیت ،اقتدار لازم می باشند ضروری و در راستای کمک به رفع مشکلات می توانند کمک موثری را بی منت وبدون ادعا انجام دهند. به نظر می رسد هیچ راهبردی به اندازه راهبرد اجتماعی شدن در برخی از آسیب های اجتماعی مورد توجه همگانی قرار نگرفته و اصولا این راهبرد پیامی روشن و مقولانه دارد و راه را برای بهره گیری از همه توانمندی ها باز می گذارد. در ادامه این جلسه حاضرین نسبت به احصا آسیب های اجتماعی و پرداخت انتزاعی به هر کدام از آنها تاکید و به تفضیل مطالبی را ارائه نمودند

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید