شناسه : 24889
د., 09/14/2020 - 08:56
نویسنده : adminazgh
بایسته های کار جمعی

یادداشتی از برادر بسیجی تاج الدین واحدی

کار جمعی مستلزم اعتقاد، اعتماد، اشتیاق،تعهد،فعالیت ،صلاحیت،یکپارچه گی، همکاری،همدلی،همراهی،تحمل و تاب آوری،تداوم اراده،از خود گذشتگی،آموزش،ارتقاء مهارت ها ...، برنامه ریزی وپیشرفت در راستای اهداف متعالی است.


1-اعتقاد،اعتماد اعضای تیم نسبت به هم بر اساس اهداف متعالی 
2-سازگاری و انعطاف پذیری جهت انجام فعالیت های بهتر 
3-تعهد پذیری برای انجام وظایف محوله علیرغم موانع و نا رسایی ها
4-انتخاب اعضا با صلاحیت برای جمعی با کفایت و توانمند
5- ارتباط و تعاملات مطلوب با سهولت و با اشتیاق 
6- وجود افراد قابل اعتماد برای همفکری و همکاری براساس اهداف اصلی 
7-عادت به انجام کار و مقابله با موانع وچالش ها 
8- اعتقاد به پیشرفت و عدم رضایت به وضع موجود 
9-انجام کارهای مفید در راستای هدف با درست انجام دادن آن ها 
10-انجام فعالیت های مطلوب با علاقه مندی و اشتیاق 
11-قصد ،هدف و تلاش مشترک همه اعضا با سازکار های مناسب 
12-توانایی تبدیل ایده و پدیده های ضروری 
13-اختیارات لازم جهت انجام مطلوب ،موثر امور آمادگی برای پیروزی و شکست 
14-شناخت دقیق مقصد ومسیر های دسترسی به آن
15-درس آموزی و عبرت گیری از اشتباهات گذشته 
16-آموزش و ارتقای دانش ،بینش،نگرش اعضا 
17-پرهیز از فردیت گرایی و تمامیت خواهی وانحصار گرایی
18-ایثار،فداکاری، از خود گذشتگی و صبر و تحمل همدیگر
19-صبرو تحمل همدیگر و بردباری در مشکلات و سختی ها  
20-مشورت پذیری و استفاده از نظرات همدیگر

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید