شناسه : 24864
چ., 09/09/2020 - 09:57
نویسنده : adminazgh
علل و عوامل اطاله دادرسی

یادداشتی از برادر بسیجی عباس شیرمحمدی

امر خطیر قضا و قضاوت با توجه به ارتباط آن با جان،مال،حیثیت و امنیت مردم از جایگاه ویژه ای در حکمرانی خوب برخوردار است لذا ضمن درک عمیق و عطف توجه خاص باید همه جانبه و اصولی به آن پرداخت و با بررسی ، احصاء علل و عوامل مهم آن در رفع موانع متعدد آن با وضع قوانین جامع ،تعلیم و تربیت مجریان توانمند و قاطع، هم چنین ایجاد بسترمناسب زمینه مساعد با همکاری های ضروری صادقانه و مسئولانه کوشید.

 

 

1- حجم فزاینده پرونده های حقوقی و کیفری

2-نیروی متخصص،کارآمد و توانمند

3-ضعف و مناسب نمودن ساختار

4-ضعف و عدم آشنایی آحاد مردم با روند پیچیده قضایی

5- نواقصات پرونده های ایجادی و جاری

6-عملکرد نامناسب کارشناسان

7-ضعف در اعلام نظرات کارشناسی پزشکی قانونی

8-گستردگی عناوین مجرمانه

9-ضعف در اتوماسیون وفناوری اطلاعات

10- تنظیم اسناد به صورت عادی

11- ایرادات قانون آیین دادرسی وقابلیت اجرایی آن

12- تبانی و تعهد طرفین در اطاله دادرسی

13- طرح دعوی واهی وطاری

14-عدم حضور در دادگاه و ارائه گواهی ساختگی و پولی

15-عدم حضور به موقع شهود و شهود پولی و اجاره ای

16-تعدد رسیدگی،شورای حل اختلاف، بدوی،تجدید نظر،فرجام خواهی،اعاده دادرسی

17-تعدد مراکز نظارتی و تاثیر گذاری پایین و کم اثر

18-بعضا کار چاق کنی و ترکیب پذیری عوامل موثردر روند دادرسی، نقش منفی برخی وکلا، سردفتران و دفتر یاران

19- ضعف در گزینش و ارزشیابی عملکرد،اعمال نتایج در پرونده خدمت عوامل و عناصر دادرسی

20-ضعف در برخورد انتظامی قضات

21-نفوذ و توصیه در مراحل مختلف فرایند رسیدگی و تاثیر گذاری منفی در روند آن ها

22- ضعف و نا رسایی در اجرای احکام کیفری و حقوقی

23- تورم ،تکثر، تعدد قوانین ، آیین نامه ، بخش نامه ، دستورالعمل ها ،غفلت ازنقش موثر مدیران و عوامل مرتبط رسیدگی های قضایی

24- به کار گیری برخی از قضات بعد از کناره گیری از منصب قضاوت و اثرات منفی در حوزه وکالت

 

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید