یادداشتی از برادر بسیجی عباس شیر محمدی خدمتگزار سازمان بسیج حقوقدانان استان آذربایجان غربی
بدون تردید یکی از موانع مهم استقرار صلح و امنیت جهانی و از مهمترین مسائل مورد توجه دولت ها و مجامع بین الملی مسله تروریسم است شاید بالغ بر نیم قرن است که دو مقوله تروریسیم بین المل و نهضت های آزادی بخش از جنبه های سیاسی و کاربردی در هم تنیده و مرز می
یادداشتی از برادر بسیجی نادر فلاح
بی گمان تشخیص وظیفه، شرط لازم عمل به وظیفه هست و به تعبیر دیگردست یافتن به مقصد که همانا رضای حق و قرب به پیشگاه او است مستلزم شناخت راه و حرکت در آن است .
یادداشتی از برادر بسیجی عباس شیر محمدی مسول سازمان بسیج حقوقدانان استان آذربایجان غربی
اهمیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای قوام جمهوری اسلامی مستند به اصل ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون اساسی در اتخاذ سیاستهای کلی نظام ، رفع معظلات لاینحل و امور ارجاعی شان مشورتی در مواقع اصرار شورای نگهبان به اصلاح مصوبه مجلس شورای اسلامی وفق شرع ، قانون اساسی ، ت
یادداشتی از برادر بسیجی عباس شیر محمدی خدمتگذار سازمان بسیج حقوقدانان استان آذربایجان غربی
تشکر و قدردانی شایسته از تلاشهای بی شائبه ی بسیجیان گرانقدر حقوقدان در کانون های تابعه ی سازمان بسیج حقوقدانان استان آذربایجان غربی که ایثارگرانه اقدام به ارشاد ،راهنمایی ،قبول وکالت،پیگیری دعاوی و مصالحه ودر یک کلمه خدمت جهادی بالغ بر ۶۰۰۰ مورد بر
یادداشتی از برادر بسیجی نادر فلاح
اولین بار عراق در تاریخ ۱۳۵۹/۱۰/۱۵ از گاز تهوع آور در منطقه میمک استفاده و در تابستان سال ۱۳۶۲ دوباره بمباران شیمیایی را در مقیاس وسیع آغاز نمود و از سال ۱۳۶۳ به بعد ( عملیات بدر ) استفاده از این نوع سلا ح ها را گسترش و شهرهای شلمچه ،خرمشهر ،حلبچه ،
یادداشتی از خواهر بسیجی فاطمه شیر محمدی
کلاهبرداری :تعریف :در اصطلاح عامیانه به آدم شیاد ،حقه باز ،مال مردم خور اطلاق میشود که این امر با ربودن عقل و فریفتن دیگری همراه است اما تعریف حقوقی کلاهبرداری عبارت است از :تسهیل مال دیگری با توسل به وسایل متقلبانه. اما به موجب ماده ۵۹۶ ق . م.
یادداشتی از برادر بسیجی محسن جباری دانشجوی دکترا حقوق عمومی
بی شک حکومت رسول گرامی (ص)در شهر مدینه به عنوان نخستین مرکز حکومت و استقرار نظام حقوق و سیاسی اسوه و نمونه کامل از عرصه ظهور و بروز آموزه های اسلام در باب حقوق شهروندی است .
یادداشتی ازعباس شیرمحمدی خدمتگزار سازمان بسیج حقوقدانان استان آذربایجان غربی
هر گونه تصوری از مدیریت مستلزم تصدیق سه عنصر اساسی آن یعنی فلسفه وجودی (روش تحقق) ،فنون و ابزارها خواهد بود.در تبیین حکمت و فلسفه وجودی سازمان به نظر می رسد .مجموعه ی بسیج تعالی خود را به تعالی سازمان و جامعه ،اندیشه و عمل جهادی و روحیه فداکاری پیوند
یادداشتی از خواهر بسیجی رقیه پناهی
از ویژگی های قوم یهود می توان به :دین ستیزی و قوم گرایی شدید، خود برتر بینی ،تدلیس و تزویر ،قساوت قلب و عهد شکنی ، ماده گرایی ،عدم اعتقاد به معاد ،دنیا دوستی شدید فسادگرایی ،کتمان حقیقت ، نشراکاذیب ، تقلب و نرخ شکنی ،انطباق پذیری با محیط ، را اشاره
یادداشتی از برادر بسیجی احسان حقی
چکیده:حقوق مردم ، ازمباحث محوری نظام های سیاسی است که درقانون اساسی نظام های سیاسی برآن تاکید می شود وکشورهای مختلف جهان می کوشند آن را سر لوحه قانون اساسی ودرخشان ترین فصل آن قرار دهند.این مقاله به تبیین مبانی حقوق ملت درقانون اساسی جمهوری اسلامی

صفحات