تبریک سال نو
یا مقلب القلوب والابصار / یا مدبر الیل و النهاریا محول الحول و الاحوال / حول حالنا الی احسن الحال
علی بهادری جهرمی
درصحنه عاشورا، تبلور حق در برابر تبلور باطل قرار گرفتند و صحنه‌ای را به نمایش گذاشتند که برای هر حقوقدانی می‌تواند کلاس درسی تمام ناشدنی از مفهوم حق و حقیقت و راه و روش زیست بر مبنای حق و دفاع از حق باشد.
یادداشتی از برادر بسیجی عباس شیر محمدی خدمتگذار سازمان بسیج حقوقدانان استان آذربایجان غربی
عدالت از پیچیده ترین موضوعاتی است که اندیشه بشری درباره آن تامل و تفکر پرداخته است.
یادداشتی از خواهران بسیجی صفری و قاسمی
اندیشمندان تعریف و معنا واحدی از فمینیسم ارائه نداده اند برخی از آنها معتقدند به دلیل آن که فمینیسم جنبش واحدی نیست امکان تعریف واحد از این مکتب وجود ندارد.
یادداشتی از برادر بسیجی عباس شیر محمدی خدمتگذار سازمان بسیج حقوقدانان استان آذربایجان غربی
با توجه به اوضاع و احوال جاری به نظر می رسد نظریه بهداشت قضایی در سیستم های مختلف فرهنگی ،ا جتماعی و اجرایی به منظور پالایش جامعه از فساد و تباهی امری غیر قابل اجتناب و می توان گفت رویکردی تازه در راستای اصلاح جامعه کنونی ماست که شاید سو ء مدیریت ها
یادداشتی از خواهر بسیجی قاسمی
دو معضل نمایش ثروت در بین عموم مرفهین جامعه و تبرج ظاهر و قیافه در بین بانوان فضای روانی جامعه را بر هم زده و رقابتهای ناسالمی را به وجود می آورد که عمده آسیب های آن در زندگی خانوادگی افراد خود را نشان می دهد.
یادداشتی از خواهر بسیجی قاسمی
حکمیت بنا بر سفارش خدای متعال در قرآن کریم باید از سوی اقوام و نزدیکان هر دو خانواده که علاقمند به رفع اختلاف ها و ایجاد صلح در بین افراد هستند با دعوت هر دو طرف دعوا به انعطاف و سازش با نگرش های هم، صورت گیرد.
یادداشتی از برادر بسیجی عباس شیر محمدی خدمتگذار سازمان بسیج حقوقدانان استان آذربایجان غربی
نظامی که مقتدر باشد و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی،ضامن سلامت جامعه و دستگاههای اجرایی ودرعملی نمودن تدابیر ولایت امرمصمم باشدهمچنین متولی اجرا و بسط عدل در جامعه به عنوان نهاد حاکمیتی و عدالت را به عنوان یک اصل ، نیازمند قاطعیت ، روح غنی ،اراده قوی
یادداشتی از خواهر بسیجی قاسمی
دین اسلام برنامه های پیشگیرانه ای را جهت حفظ کانون خانواده که بر مبنای علاقه و گرایش زوجین نسبت به هم شکل می گیرد، تعریف کرده است.
یادداشتی از خواهر بسیجی قاسمی
چالش همواره ای که بشر با آن مواجه بوده است نوع نگرش عموم انسان ها به زندگی و تعریف آنان از حیات بشری است و بر این اساس به طور عموم دو نوع دیدگاه نسبت به حیات شکل گرفته که به عنوان جهان بینی الهی و الحادی مطرح می شود.

صفحات